Institute of Mathematics Conferences, #kievfprog 2017.1

Font Size: 
Loop fusion and inlining
Andrey Lelechenko

Building: Institute of Mathematics
Room: Conference Hall
Date: 2017-03-18 11:35 AM – 12:20
Last modified: 2017-03-06

Abstract


We discuss high-level compiler optimisations for imperative languages, suited to numeric computations. Motivating examples come from domain-specific languages for physics and finance. The proposed techniques heavily rely on graph theory and dataflow analysis.

* Злиття циклів та інлайнінг

У доповіді розглядаються оптимізації компіляторів імперативних мов програмування, сконцентрованих на чисельних обчисленнях. Мотиваційні приклади мають своїм джерелом доменно-специфічні мови для фізичних та фінансових моделей. Запропоновані технології суттєво спираються на теорію графів та аналіз потоків данних.